01 Φεβρουαρίου 2017

Χαλκίδα - Η Βασιλική οικογένεια εν τη εκθέσει Χαλκίδος (1905)

Φωτογραφία Νο 32
Δεν υπάρχουν σχόλια: