16 Μαρτίου 2018

Παπαλουκάς Σπύρος - ζωγράφος (Δεσφίνα Φωκίδας, 1892 – Αθήνα, 3 Μαΐου 1957)

Ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα...


Από το αρχείο της ΕΡΤ - Έλληνες Ζωγράφοι


Δεν υπάρχουν σχόλια: