15 Μαΐου 2020

Ο Γιώργος Βουτσάς απαγγέλλει Κ. Καβάφη


C.P.Cavafy - Voices Κ.Π.Καβάφης - Φωνές (1904) recitation:giorgos voutsasC.P.Cavafy - Candles Κ.Π.Καβάφης - Κεριά (1899) recitation:giorgos voutsasC.P.Cavafy - Walls Κ.Π.Καβάφης - Τείχη (1896) recitation:giorgos voutsas
C.P.Cavafy-As much as you can Κ.Π.Καβάφης-Όσο μπορείς (1913) recitation:giorgos voutsas
C.P.Cavafy - Che' fece...il gran rifiuto Κ.Π.Καβάφης - 1901 recitation: giorgos voutsas
C.P.Cavafy - Supplication Κ.Π.Καβάφης - Δέησις (1898) recitation: giorgos voutsas
C.P.Cavafy-Sea of the morning Κ.Π.Καβάφης-Θάλασσα του πρωιού-1915 recitation giorgos voutsas
C.P.Cavafy - The Satrapy Κ.Π.Καβάφης - Η Σατραπεία - 1910 recitation giorgos voutsas
C.P. Cavafy - God abadons Anthony - Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον -1910 recitation Giorgos Voutsas
C.P.Cavafy - Ithaca Κ.Π.Καβάφης - Ιθάκη(1910) recitation:Giorgos M.Voutsas

Δεν υπάρχουν σχόλια: